Referanser

Det er viktig for deg, og for oss, at du er sikker på at jobben som blir gjort blir gjort ordentlig!

Vi har samlet en oversikt over noe av de større prosjektene vi har hatt, for å gi deg noen referanser.

Her er et utdrag av vår referanseliste der hvor vi har hatt oppdrag av en større karakter:

 • Ørland Medisinske Senter
 • Ørland kultursenter
 • Ørland Hovedflystasjon
 • Mascot Høie
 • Bjugn Helsesenter – skjermet enhet
 • Berg Gartneri
 • Åfjord Helsesenter
 • Scanbio Bjugn
 • Scanbio Lysøysund
 • Fosenhallen
 • Bekkefaret barnehage
 • Energibygget ( Fosenkraft Eiendom )
 • Kystgården ( AHA Eiendom )
 • Næringsgården (AHA Eiendom )
 • Havblikk ( Einar Brekstad )