Prisliste

Prisliste Fosenkraft Installasjon AS pr. januar 2017

Tjeneste Eks. mva Inkl. mva

 • Timepris montør

  Kl: 07:00 – 15:00
  Dag: mandag – fredag
  Pris:
  Eks. mva: Kr 726,00
  Inkl. mva: Kr 907,50

 • Timepris montør

  Kl: 15:00 – 21:00
  Dag: mandag – fredag (50 % overtid)
  Pris:
  Eks. mva:Kr 957,00
  Inkl. mva: Kr 1196,25

 • Timepris montør

  Kl: 21:00 – 07:00
  Dag: mandag – fredag (100 % overtid)
  Pris:
  Eks. mva: Kr 1188,00
  inkl. mva: Kr 1485,00

 • Timepris montør

  Kl: 07:00 – 07:00
  Dag: lørdag – mandag + helligdag (100 % overtid)
  Pris:
  Eks. mva: Kr 1188,00
  Inkl. mva: Kr 1485,00

 • Tele/Data montør

  Kl: (ordinær arbeidstid)
  Pris:
  Eks. mva: Kr 780,00
  Inkl. mva: Kr 975,00

 • Oppmøte med servicebil

  Pris:
  Eks. mva: Kr 250,00
  Inkl. mva: Kr 312,50

 • Lovpålagt sluttkontroll og samsvarserklæring

  Pris:
  Eks. mva:Kr 200,00
  Inkl. mva:Kr 250,00

 • Utrykning utenom ordinær arbeidstid belastes med minimum to timers arbeidstid i henhold til tariff
 • Reisetid faktureres med timepris
 • Materiellpriser baseres på gjeldende grossistprisliste og reguleres normalt ca 4 ganger pr. år

Det kan inngås avtaler om andre timepriser og materiellpriser i forbindelse med kontrollavtaler, rammeavtaler eller andre service-, drifts- og vedlikeholdsavtaler.

Det tas forbehold om prisstigning på grunn av lønnsendringer, prisendringer eller lignende.